bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Opłaty

Na podstawie Uchwały Nr 374/XXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dn. 27,01,2017r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów.

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:

  1. bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w godz. 730- 1230
  2. odpłatnego nauczania, wychowania i opieki w godz. 630 - 730,  1230 - 1730
  3. odpłatnego wyżywienia – zgodnie z deklaracją rodziców.

Stawka żywieniowa od 01,01,2018 r :

  • 3 posiłki – 7 zł
  • 2 posiłki (śniadanie i II śniadanie) – 3,50 zł

Na podstawie Umowy Nr 72/2015/W15 zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miejskim Przedszkolem nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie przedszkole udziela 50% zniżki opłaty z tytułu korzystania z Karty Dużej Rodziny- Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014r. poz. 1863)

Opłaty przyjmowane są w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola:

  • od 1 do 10-tego każdego miesiąca w godz. 715 - 1015 oraz 1315 – 1445

Dokonuje się odliczeń za uprzednio zgłoszoną nieobecność dziecka w przedszkolu:

  • za wyżywienie – powyżej 3 dni ciągłej nieobecności dziecka,
  • za pobyt dziecka w przedszkolu – powyżej 5 dni ciągłej nieobecności dziecka.

Rozliczenie zwrotu opłat za miesiąc poprzedni następuje poprzez pomniejszenie należności za nowy miesiąc.Opublikował: Grzegorz Kowalczyk
Publikacja dnia: 02.01.2018
Podpisał: Bożena Wernik
Dokument z dnia: 24.04.2014
Dokument oglądany razy: 1 744